STAP 1
aanmelden

Klik op de aanmeldbutton hierboven en vul het formulier in.

Stap 2
gegevens aanleveren

U ontvangt bericht van ons met een overzicht van de aanvullende gegevens die we nodig hebben.

stap 3
subsidie ontvangen

Wij controleren uw aanvraag en dienen deze in bij het RVO. De subsidie wordt rechtstreeks aan u overgemaakt (achteraf in december).

Uitleg Subsidie Praktijkleren

Bedrijven die een stageplaats aanbieden aan leerlingen kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen van maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Dit is een bijdrage in de begeleidingskosten die het bedrijf maakt tijdens de stage.

subsidiebedrag en VOORWAARDEN?
 • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar.
 • De stage omvat minimaal 2 dagen per week.
 • Er is een stageovereenkomst afgesloten met de stagegever, de leerling en de school.
 • De leerling loopt stage bij een erkend leerbedrijf, erkenning kan worden aangevraagd bij de SBB.

Per opleidingssoort gelden nog aanvullende voorwaarden.

wanneer moet ik de aanvraag indienen?

Direct bij de start van de stage kunt u de aanmelding bij 123praktijkleren vast doen. Wij houden u vervolgens op de hoogte over de naderende deadlines en vragen de subsidie na afloop van de stage voor u aan. Het aanvraagtijdvak voor het studiejaar 2023-2024 loopt van 15 juni 2024 t/m 15 september 2024. 

de projectadministratie

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet een projectadministratie worden bijgehouden, deze administratie bestaat uit de volgende documenten:

 • De getekende praktijkleerovereenkomst
 • De aanwezigheidsregistratie van de deelnemer(s)
 • Een document waaruit blijkt dat de begeleiding heeft plaatsgevonden (prestatieverantwoording)
 • Een kopie van het behaalde diploma
WAT ZIJN DE KOSTEN VAN 123PRAKTIJKLEREN?

123praktijkleren.nl hanteert een vast tarief van 8% van de daadwerkelijk toegekende subsidie. Facturatie vindt achteraf plaats op basis van ‘no-cure / no-pay’ . Ontvangt u geen subsidie, dan betaalt u helemaal niets.

Welke onderwijssoorten komen in aanmerking voor de subsidie?

De subsidie praktijkleren kan worden aangevraagd voor stageplaatsen van leerlingen uit de volgende onderwijssoorten. Per onderwijssoort zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Klik op de onderwijssoort voor de aanvullende voorwaarden.

Voorwaarden Praktijkonderwijs

Alleen stagiaires uit het laatste leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor de Subsidie Praktijkleren.

Voorwaarden Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Alleen stagiaires uit het laatste leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor de Subsidie Praktijkleren.

De stagiair staat ingeschreven op de school met het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of in een leer-werktraject binnen het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’.

Voorwaarden Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)

Alle stagiaires die een opleiding van de ‘beroepsbegeleidende leerweg’ (BBL) volgen komen in aanmerking voor de Subsidie Praktijkleren.

Voorwaarden Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO)

Alleen stagiaires uit het 3de en 4de leerjaar van de opleiding komen in aanmerking voor de Subsidie Praktijkleren.

De stagiair volgt een vmbo opleiding in de basisberoepsgerichte leerweg (bbl), die is ingericht als een leerwerktraject. Hierbij is het leerwerktraject gericht op het halen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

Voorwaarden Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)

Alle stagiaires die een duaal of deeltijd HBO opleiding volgen in de sector techniek, natuurlijke omgeving, landbouw, gezondheidszorg of gedrag & maatschappij komen in aanmerking voor de Subsidie Praktijkleren.

Voorwaarden Universiteit

Alle promovendi of technisch ontwerpers in opleiding (toio) komen in aanmerking voor de Subsidie Praktijkleren.

Uw subsidieaanvraag direct in 3 simpele stappen geregeld!
Het kost een paar minuten van uw tijd… 

Stap 1: Aanmelden

Vul het onderstaande aanvraagformulier in en stuur een kopie van de stageovereenkomst(en) mee.


Stap 2: Gegevens aanleveren

U ontvangt bericht van ons met een overzicht van de aanvullende gegevens die wij nog van u nodig hebben.

Stap 3: Subsidie ontvangen

Wij controleren uw aanvraag en dienen deze in bij het RVO. De subsidie wordt rechtstreeks aan u overgemaakt (achteraf in december).

De voordelen van 123praktijkleren

MAXIMALE SUBSIDIE

Door de extra controle die 123praktijkleren uitvoert op uw dossier, bent u zeker van een juiste verantwoording en ontvangt u de maximale subsidie.

GEEN FINANCIEEL RISICO

123praktijkleren werkt op basis van ‘no-cure / no-pay’, u sluit geen meerjarencontract af en betaalt dus alleen indien u de subsidie daadwerkelijk ontvangen heeft.

GEEN E-HERKENNING NODIG

123praktijkleren dient voor u de complete aanvraag in, hierdoor hoeft u zelf geen E-herkenning aan te vragen en bespaart u deze extra kosten.

HELPDESK

U kunt gebruik maken van de helpdesk van 123praktijkleren. De helpdesk is gedurende kantooruren bereikbaar op:

Veelgestelde vragen

Hieronder ziet u een overzicht van de veelgestelde vragen, staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat doet 123praktijkleren?

123Praktijkleren is een online portal, waar aanvragers van de Subsidie Praktijkleren snel en eenvoudig hun subsidie kunnen aanvragen en verantwoorden. 123Praktijkleren is een activiteit van Aavas subsidieadvies.

Wat zijn de voorwaarden van de regeling?

Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden, waaraan voldaan moet worden om voor de Subsidie Praktijkleren in aanmerking te komen:

 • Er is een stageovereenkomst afgesloten met het bedrijf, de leerling en de onderwijsinstelling (getekend door alle partijen).
 • De stage omvat minimaal 2 dagen per week en maximaal 4 dagen per week.
 • Het stagebedrijf is geregistreerd als erkend leerbedrijf.
 • De stagiair volgt onderwijs bij een onderwijssoort die in aanmerking komt voor de Subsidie Praktijkleren (zie kom ik in aanmerking).


Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Indien een stage minder dan 40 weken duurt wordt de subsidie naar rato toegekend, bijvoorbeeld:

 • Een stage van 10 weken = € 675 subsidie.
 • Een stage van 20 weken = € 1.350 subsidie.

Indien het maximaal beschikbare subsidiebudget van een aanvraagtijdvak wordt overschreden, wordt de maximale subsidie met eenzelfde percentage naar beneden bijgesteld.

De stageovereenkomst loopt langer dan één schooljaar, hoe vraag ik dan subsidie aan?

De Subsidie Praktijkleren wordt per schooljaar aangevraagd. Het schooljaar 2023-2024 begint op 1 augustus 2023 en eindigt op 31 juli 2024. Indien uw stageovereenkomst meerdere schooljaren beslaat moet u toch per schooljaar een subsidieaanvraag indienen, bijvoorbeeld:

 • Uw stagecontract loopt van 1 december 2023 t/m 30 november 2024.
 • Voor de periode van 1 december 2023 t/m 31 juli 2024 vraagt u subsidie aan in schooljaar 2023-2024.
 • Voor de periode van 1 augustus 2024 t/m 30 november 2024 vraagt u subsidie aan in schooljaar 2024-2025.


Wanneer moet ik de aanvraag indienen?

Direct bij de start van de stage kunt u de aanmelding bij 123praktijkleren vast doen. Wij houden u vervolgens op de hoogte over de naderende deadlines en vragen de subsidie na afloop van de stage voor u aan. Het aanvraagtijdvak voor het studiejaar 2023-2024 loopt van 15 juni 2024 t/m 15 september 2024. 

Hoe kan ik een erkend leerbedrijf worden?

U kunt uw bedrijf door de SBB laten registreren als erkend leerbedrijf. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij de SBB.

Kan ik de aanvraag ook zelf indienen?

Uiteraard kunt u ook uw eigen aanvraag indienen bij de subsidieverstrekker. Echter biedt het indienen van de subsidieaanvraag via 123praktijkleren.nl meerdere voordelen voor uw bedrijf!

 • U voorkomt veelgemaakte fouten door de extra controle van 123praktijkleren.nl.
 • U ontvangt de maximale subsidie, omdat wij de exacte voorwaarden van de regeling kennen en hierdoor vaak meer subsidie kunnen aanvragen, dan wanneer u dat zelf doet. Met de hulp van 123praktijkleren.nl weet u zeker dat u geen subsidie misloopt!
 • 123praktijkleren.nl biedt een helpdesk voor al uw vragen.
 • U voldoet eenvoudig aan de bewaartermijn van minimaal 5 jaar na het indienen van de subsidieaanvraag, dit verzorgen wij voor u.
 • Wij verzorgen alle correspondentie voor u met de subsidieverstrekker, zo ontzorgen wij uw organisatie zoveel als mogelijk.
 • Indien u zelf de subsidieaanvraag indient bij het RVO moet u een zogenaamde E-herkenning aanvragen om gebruik te kunnen maken van het aanvraagformulier van het RVO. Indien u gebruik maakt van de webapplicatie van 123praktijkleren heeft u geen E-herkenning nodig en bespaart u deze extra kosten!
 • Geen meerjarencontract.


Helpdesk 123praktijkleren

Heeft u een vraag voor onze helpdesk, of wilt u meer informatie over de subsidieregeling of onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op!

ADRES

Jan Tinbergenstraat 182-184
7559 SP  Hengelo